Dòng Nội dung
1
Công nghệ bảo mật World Wide Web : Tin học ứng dụng / Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Phúc

Tp. Hồ Chí Minh : Thống kê, 2005
338tr. ; 24cm +


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Một số phương pháp mã hoá có thể chối từ dựa trên mã hoá xác suất / Nguyễn Đức Tâm; Lê Mỹ Tú, Nguyễn Nam Hải hướng dẫn

H., 2021
121 tr. ; 29 cm. +


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
5