Tin tức

THÔNG BÁO: V/v Nhận thẻ sinh viên đợt bổ sung các khóa AT16, CT4, DT3

Hiện tại Trung tâm Thư viện đã in xong đợt thẻ Sinh viên bổ sung các khóa AT16, CT4, DT3. Vậy các bạn sinh viên xuống phòng mượn Thư viện để ký nhận thẻ.

Hướng dẫn đăng nhập thư viện số cho sinh viên khóa AT16, CT4, DT3

Hướng dẫn kích hoạt thư viện số cho sinh viên khóa AT16, CT4, DT3 năm học 2019

THÔNG BÁO: Kích hoạt tài khoản Office 365 cho sinh viên AT16, CT4, DT3

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản office 365, từ ngày 18/9/2019 sinh viên có thể kích hoạt tài khoản mail office 365