THÔNG BÁO: Về việc kích hoạt tài khoản Email Học viện cho sinh viên khóa AT17, CT5, DT4

Ngày đăng: 18/11/2020    Lượt xem: 22

 

Hướng dẫn sử dụng sinh viên tham khảo tại đây: http://actvn.edu.vn/huong-dan-su-dung-bo-office-365-60291.html